Polityka prywatności

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.missmecenas.pl


Realizując wymogi obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119/1, dalej jako: RODO)
, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję o obowiązujących zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO jestem ja, czyli Karolina Gradowska-Kania, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Gradowska-Kania, Stróża, ul. Podleśna 7, 95-020 Andrespol, NIP: 728 256 35 50 (dalej jako: „Administrator”).

Kontakt ze mną możliwy jest w każdej chwili za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt. a) lub pod adresem: kontakt@missmecenas.pl

Jako autor niniejszego bloga zastrzegam, iż nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników bloga w celach innych, niż są niezbędne do prowadzenia przeze mnie niniejszego bloga oraz działalności gospodarczej. Zastrzegam jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez osobnego powiadomienia.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Informuję, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, jeżeli została spełniona jedna z przesłanek wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
– dodawania komentarzy,

– subskrybowania newslettera,
– uczestnictwa w konkursach,
– sprzedaży produktów,
– zawierania umów,
– świadczenia zamówionych usług,
– marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora,
– marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących,
oraz w celu wypełniania obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Gromadzę Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej. Są to w szczególności: imię i nazwisko lub firma, PESEL lub NIP, adres zamieszkania lub adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu i numer i rachunku bankowego.

4. Kategorie odbiorców danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców:
– podmiotów współpracujących,
– podwykonawców świadczonych usług,
– innych podmiotów, w stosunku do których zezwalają na to przepisy prawa i zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy tym podmiotem a Administratorem (np. biuro księgowe).

5. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały przetwarzane, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych.

6. Prawa dotyczące danych osobowych

Przysługuje Tobie prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

7. Prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Skargę należy kierować na adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o obowiązku lub dowolności podania danych

Twoje dane są przekazywane dobrowolnie w związku z realizacją określonych celów przetwarzania danych. Część świadczonych w ramach bloga usług wymaga przekazania danych osobowych do ich prawidłowej realizacji. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne na przykład do tego, abyś mógł skontaktować się ze mną, zostawić komentarz lub zapisać się do newslettera.

9. Informacja o sposobie przetwarzania danych

a) Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam, że przekazane mi dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione w sposób wymagany przez przepisy o ochronie danych osobowych przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

b) Twoja dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże następować to będzie w oparciu o odpowiednie i właściwe zabezpieczenia. Może to następować w związku z:

 1. wykonywaniem czynności związanych z serwisami społecznościowymi, a także z wykorzystaniem wtyczek i pozostałych narzędzi wykorzystywanych w obrębie serwisów takich jak: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn itd.,
 2. użyciem narzędzi analitycznych służących do anonimowego śledzenia zachowań użytkowników, takich jak Google Analytics,
 3. użytkowaniem platform reklamowych, które pozwalają pozyskać środki na utrzymanie serwisów internetowych (w tym Google AdWords).

c) Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Mój blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki te umożliwiają identyfikację przeglądarek z jakich korzystasz w trakcie przeglądania mojego bloga.

1. Mój blog może wykorzystywać pliki cookies, które mają na celu:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z bloga,
  2. zbieranie informacji o sposobie korzystania z bloga,
  3. zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  4. dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań,
  5. umożliwienie korzystania z systemu komentarzy, funkcji społecznościowych, narzędzi analitycznych oraz narzędzi marketingowych.

2. Narzędzia społecznościowe

Na moim blogu używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe. Za ich pośrednictwem masz możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn itd.

3. Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na moim blogu zostanie Ci wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. Masz możliwość zarządzania ustawieniami cookies zarówno z poziomu mojego bloga, jak również przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Możesz również całkowicie usunąć pliki cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojego bloga, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.